برچسب: شیر

۰

کتاب جامع شیر

خوردن شیر یکی از توصیه‌های پزشکان است. متأسفانه در ایران میانگین مصرف شیر، نسبت به دیگر کشورها بسیار پایین‌تر است. در این کتاب در رابطه با میزان لبنیات موردنیاز بدن در هر سن صحبت...