فرآوری سیب‌زمینی

سیب‌زمینی امروزه پایه تغذیه بسیاری از مردم جهان را تشکیل می‌دهد. اهمیت سیب‌زمینی به خاطر ارزش…