برچسب: لیمو

۰

لیمو

لیموترش میوه درختی از خانواده نارنج است که اصل آن در هنوستان بوده و از آن‌جا به سایر نقاط عالم پراکنده شده و اکنون بهترین انواع لیمو در سرزمین‌های وسیعی از کنار دریای مدیترانه،...