برچسب: مصارف درمانی

۰

لیمو

لیموترش میوه درختی از خانواده نارنج است که اصل آن در هنوستان بوده و از آن‌جا به سایر نقاط عالم پراکنده شده و اکنون بهترین انواع لیمو در سرزمین‌های وسیعی از کنار دریای مدیترانه،...

۰

شفا با میوه‌‌ها و سبزی‌های قرآنی

در کتاب حاضر، نگارنده با بهره‌گیری از دانش علمی‌اش در حوزه تغذیه، سعی نمود به‌طور جامع و فراگیر به‌مثابه یک پژوهش دانشگاهی خواص و کاربردهای میوه‌ها و سبزی‌های شفابخش را ذکر نموده و افق...