برچسب: مطالعه و فراگیری خواندن

۰

نسخه جادویی مطالعه خلاق

کتاب حاضر روش‌های تندخوانی و مطالعه صحیح را آموزش می‌دهد. با انجام تمرین‌های کتاب علاقه هر فرد به مطالعه افزایش می‌یابد. این کتاب سیستم مطالعه بدون فراموشی را به طور کامل بیان کرده است....