برچسب: معماری

۰

معماری خاک: فن‌آوری نوین ساخت با خاک محل

مطالب این کتاب را جهت کار علمی ساختن با خاک و معماری خاک و استانداردهای جهانی می‌توان مورداستفاده قرار داد. مطالعات بنیادی که زمینه‌ساز معماری گذشتگان است را به شیوه‌ها و روش‌های جدیدی در...

۰

معماری همساز با اقلیم

معماری همساز با اقلیم شامل ابعاد وسیعی است که می‌توان از حدود معماری به علوم دیگر راه یابد و ارتباطی عمیق‌تر با سایر علوم برقرار کند. هدف از تدوین کتاب حاضر ارتباط عملی علم...