برچسب: موفقیت

۰

راه سیدو

ناشر تخصصی کتاب های استاد سپیده جلوخانی موفقیت تحصیلی برنامه ریزی راهنمای شغلی استعداد یابی به زبان ساده

۰

راز سیدو

راهنمای کاربردی موفقیت به زبان ساده و داستانی ناشر تخصصی کتاب های استاد سپیده جلوخانی

۰

موفقیت به سبک مزرعه

کتاب حاضر به‌گونه‌ای نوشته شده است اگر خواننده با توجه به آنچه آمده در مطالعه و یادگیری خود عمل کند با تمام کردن کتاب قادر خواهد بود نه‌تنها یک دانشجوی موفق شود بلکه مسائل...