شفا با میوه‌‌ها و سبزی‌های قرآنی

در کتاب حاضر، نگارنده با بهره‌گیری از دانش علمی‌اش در حوزه تغذیه، سعی نمود به‌طور جامع…