برچسب: میوه ها

۰

شفا با میوه‌‌ها و سبزی‌های قرآنی

در کتاب حاضر، نگارنده با بهره‌گیری از دانش علمی‌اش در حوزه تغذیه، سعی نمود به‌طور جامع و فراگیر به‌مثابه یک پژوهش دانشگاهی خواص و کاربردهای میوه‌ها و سبزی‌های شفابخش را ذکر نموده و افق...