برچسب: نیمکره مغز

۰

نسخه جادویی نابغه شدن

ناشر تخصصی کتاب های استاد نادر نوروزی شامل آزمون مقدماتی و نهایی تست حافظه ارائه راهکارهای فعالسازی همسازی دو نیمکره مغز تمرکز حواس و تقویت حافظه راه میانبر یادگیری برای دانشجویان و دانش آموزان...

۰

معجون مطالعه (روش های سریع یادگیری و تندخوانی- توانمندسازی دو نیمکره مغز)

راهکارهای تقویت و تمرکز و افزایش حواس در کتاب معجون مطالعه راه های افزایش تمرکز و عملکرد مغز در کتاب معجون مطالعه روش های عملی افزایش حافظه در کتاب معجون مطالعه تصویرسازی ذهنی در کتاب معجون مطالعه...