برچسب: کاشت

۰

راهنمای جامع کاشت و پرورش توت فرنگی در مزرعه و گلخانه

کاشت و پرورش توت فرنگی در خانه در کتاب راهنمای جامع کاشت و پرورش توت فرنگی در مزرعه و گلخانه کاشت و پرورش توت فرنگی در زرعه در کتاب راهنمای جامع کاشت و پرورش توت فرنگی...

۰

گیاهان دارویی (کشت، فرآوری، بازاریابی و فروش)

کاشت صحیح گیاهان دارویی و محصولات فرعی و فراورده‌های آن‌ها مستلزم تحقیق و کاربرد روش صحیح و علمی است. تحول در توسعه کشت سالم و صنعت کشت گیاهان دارویی کشور، احیای مناطق تخریب شده...