کنجد

دانه‌های کنجد یکی از قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین دانه‌های موجود و اولین منابع روغن در رژیم غذایی…