برچسب: کنجد

۰

کنجد

دانه‌های کنجد یکی از قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین دانه‌های موجود و اولین منابع روغن در رژیم غذایی بشر است. کنجد از دانه‌های روغنی با ارزش است که در طول سال قابل دسترسی است و معمولا...