گلخانه به زبان ساده

گلخانه محیطی برای پرورش گیاهانی است که نمی‌توانند در شرایط آب و هوای خاص رشد کنند.…