برچسب: گلخانه داری

۰

گلخانه به زبان ساده

گلخانه محیطی برای پرورش گیاهانی است که نمی‌توانند در شرایط آب و هوای خاص رشد کنند. در واقع با ایجاد گلخانه شرایط را برای پرورش گیاهان زینتی و غیرزینتی گرانبها آماده می‌کنند. در کتاب...