شب بارانی

مجموعه شعر ابراهیم بنیاس

شب بارانی، نشر آقای کتاب، ابراهیم بنیاس، رقعی، ۷۰ صفحه